نمایش 9 24 36

دزدگیر تصویری ماجیکار مدل as110

دزدگیر تصویری ماجیکار مدل as110 مشخصات دزدگیر تصویری ماجیکار مدل as110 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب

دزدگیر تصویری ماجیکار مدل as127

دزدگیر تصویری ماجیکار مدل as127 مشخصات دزدگیر تصویری ماجیکار مدل as127 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب

دزدگیر ماجیکار AS135i

مشخصات دزدگیر ماجیکار AS135i 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب ها 3- صندوق پران 4- استارت ریموت

دزدگیر ماجیکار M125A با ریموت RCD300

مشخصات دزدگیر ماجیکار M125A با ریموت RCD300 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب ها 3- صندوق پران

دزدگیر ماجیکار M130AS با ریموت MR901

مشخصات دزدگیر ماجیکار M130AS با ریموت MR901 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب ها 3- صندوق پران

دزدگیر ماجیکار Magicar M110A

مشخصات دزدگیر ماجیکار Magicar M110A 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب ها 3- صندوق پران 4- استارت

دزدگیر تصویری ماجیکار مدل a130

مشخصات دزدگیر تصویری ماجیکار مدل a130 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب ها 3- صندوق پران 4-

دزدگیر تصویری ماجیکار مدل a127

مشخصات دزدگیر تصویری ماجیکار مدل a127 1- قفل کردن درب ها 2- باز کردن درب ها 3- صندوق پران 4-